Ana içeriğe atla

Staj

Değerli öğrencilerimiz, 

Stajlar, İstatistik Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda “YÖ-103-YTÜ Staj Yönergesi” ve “DD-091-YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır. 

İstatistik Bölümü müfredatında 1 (bir) adet Mesleki Staj dersi yer alır. Staj süresi 20 (yirmi) iş günüdür.

Staj Belgeleri:

 1. FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (3 adet)
 2. FR-0286 Staj Sicil Ve Değerlendirme Formu (1 adet)
 3. FR-1875 YTÜ Staj Defteri (Günlük Format)  (1 adet) 
 4. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (1 Adet) 
 5. FR-0783 Fen Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu (1 Adet) 
 6. OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı  (eğer eğitim-öğretim süresince staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet) 
 7. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren Belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet) 
 8. Yabancı uyruklu öğrenciler için https://sks.yildiz.edu.tr/staj/kronik/yabanci-ulke-vatandaslarinin-kronik-hastaliklarina-iliskin-taahhutname.doc adresinde yer alan Taahhütname Belgesi (1 adet)

 

Staj Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Staj başlangıç tarihinizden en az 10 gün öncesinde başvuru belgelerinizi eksiksiz olarak hazırlayınız.
 2. Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulacaktır, elle doldurulan belgeler kabul edilmeyecektir.
 3. Resmi tatil ve arife günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. 
 4. Öğrenci, dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz.
 5. Haftada üç (3) iş gününden az olmamak; ders ve sınavları ile çakışmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde staj yapılabilir. 
 6. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belgeyi sunmak koşulu ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri staj yapılabilir. 
 7. Haftada en az 3 iş günü, en çok 7 iş günü staj yapılabilir.
 8. Haftalık staj yapacağınız günler, staj süresince sabit olmalıdır. Örneğin: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe olmak üzere haftada 3 iş günü staj yapacak öğrenciler; herhangi bir haftada Salı ve Cuma günlerini staj iş günü olarak işaretleyemezler. 
 9. Staj sırasında sağlık raporu alan öğrenciler, en geç 2 gün içerisinde İstatistik bölüm staj komisyonu ytu.ist.staj@gmail.com ve İstatistik bölüm başkanlığı istblm@yildiz.edu.tr e-mail adreslerine raporunu iletmelidir.
 10. Öğrenciler, bölüm web sayfasında ilan edilen “Staj Başvuru Takvimi” ne göre ilan edilen tarihlerde başvuru yapacaktır. Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıda açıklanmıştır. 
 11. İlan edilen tarihlerde Bölüm Staj Komisyonuna başvuru yapmadan önce “Firma Onayı” kısmını tamamlamış olmalısınız. Firma Onayı için:  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu, eksiksiz doldurularak staj yapılacak kuruma kaşe/imza ile onaylatılmalıdır ve form öğrenci tarafından imzalanmalıdır. 
 12. Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanan belgeleri geri teslim almayan öğrencinin staj başvurusu iptal edilir. 
 13. Onaylanan belgelerini ilk iş günü staj yapacağı kuruma teslim etmeyen öğrenci staja başlayamaz.

 

Öğrencinin Onay İçin Bölüm Staj Komisyonuna Teslim Edeceği Belgeler:

 1. FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu  (3 adet)
 2. OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı  (eğer eğitim-öğretim süresince staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)
 3. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren Belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler için https://sks.yildiz.edu.tr/staj/kronik/yabanci-ulke-vatandaslarinin-kronik-hastaliklarina-iliskin-taahhutname.doc adresinde yer alan Taahhütname Belgesi (1 adet)

 

Öğrencinin Teslim Alacağı Belgeler:

 1. Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)

 

Öğrenci Staja Başladığı Gün İş Yerine Teslim Edeceği Belgeler:

 1. Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)
 3. FR-0286 Sicil Formu (1 adet)
 4. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (1 adet)

 

Staj Sonunda:

Öğrenci, staj bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili firma Staj Yetkilisi tarafından imzalı ve kaşelenmiş 

 1. FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri (Günlük Format)
 2. FR-0286 Sicil Formu
 3. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu
 4. FR-0783 Fen Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anketi 

belgelerini Bölüm Staj Komisyonuna sözlü sunum yaparak teslim eder.

 

Staj Defteri:

FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri, bilgisayar ortamında doldurulacak olup ilk sayfada resim ve bilgilerinizi içerecek, her sayfası ise firma Staj Yetkilisi tarafından imza/kaşe ile onaylanacaktır. Her iş gününe ait rapor, yarım sayfadan az olmamalıdır, program çıktısı içerebilir ve çıktıların ayrıca yorumlanması gereklidir.

 

ERASMUS Kapsamında Zorunlu Staj

 

ERASMUS+ Programı kapsamında yapılan stajı Zorunlu Stajı yerine saydırmak isteyen öğrencinin, faaliyet dönüşünde Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile başvuru yapması gereklidir.

 

Ulusal Staj Programı Kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı Staj

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı” kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı staj yapacak öğrencinin yukarıda ilan edilen belgelere ek olarak, “Ulusal Staj Programı Kapsamında Staja Kabul Edildiklerini Gösteren Belge” yi (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış; kaşe ve imza ile onaylanmış olmalıdır. Ancak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanan Kamu Kurumları tarafından Üniversitemize “Ulusal Staj Programı”  kapsamında Stajyer Kabulü yazısı iletilmiş ise teslim edilmesine gerek yoktur) staja başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na teslim etmesi gereklidir.

 

TÜBİTAK Projesi Kapsamında Zorunlu Staj

 

Öğrenci, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)“  kapsamında veya kayıtlı olduğu bölümün Öğretim Elemanı tarafından yürütücülüğü yapılan TÜBİTAK destekli bir araştırma projesinde en az 60 gün bursiyer olması durumunda zorunlu stajını yapabilir. Bu kapsamda Zorunlu Staj yapmak isteyen öğrencinin, projeye başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na yukarıda ilan edilen belgeleri ve “Projeye Kabul Aldığını Gösteren Belge” yi teslim etmesi gereklidir.

 

Staj Karşılığında Firmadan Ücret Talep Eden Öğrencilerin Yapması Gerekenler

 

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, staj yapan öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. 

Söz konusu devlet katkısı firmaya ödeme yapılabilmek için, FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formunda belirtilen staj için Öğrencimize ücret ödendiğine dair yatırılan banka dekontu (adı geçen öğrenciye birden fazla ödeme yapıldıysa dekontlar ayrı olarak değil o öğrenciye ait tüm dekontlarla birlikte) staj bitince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden ya da stgdb@yildiz.edu.tr ulaştırılması gerekmektedir. Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile isteğe bağlı (gönüllü) staj çalışmaları bu kapsam dışındadır, Kamu kurum ve kuruluşları ile isteğe bağlı (gönüllü) staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur. 

 

YTÜ İstatistik Bölümü

Staj Komisyonu Üyeleri 

Doç.Dr. Gülder Kemalbay        Doç.Dr Elif Tuna        Araş.Gör.Dr. Coşkun Parim        Araş.Gör. Tugay Karadağ