Ana içeriğe atla

Mevlana

İstatistik Bölümü Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Öyküm Esra Yiğit

  Tel: (0212) 3834439 Ofis: A1-19 E-Posta: oeyigit@yildiz.edu.tr 


Mevlana Değişim Programı


Mevlana  Değişim  Programı,  yurtiçinde    eğitim  veren  yükseköğretim  kurumları  ile  yurtdışında  eğitim veren  yükseköğretim    kurumları  arasında  öğrenci  ve  öğretim    elemanı  değişimini  mümkün  kılan  bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki  yükseköğretim kurumları arasında öğrenci  ve öğretim elemanı değişiminin önü  açılmıştır. 
Diğer değişim programlarından farklı  olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı  olmaksızın değişim programı bünyesindeki  hareketlilik bütün dünyadaki  yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.*
Değişim programına katılmak isteyen  öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl  eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1  hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki  yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer  şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de  öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki  yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.
*2014-2015 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil  ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim  Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur

 

Mevlana Değişim Programı’nın Amacı


Mevlana  Değişim  Programı’nın  öncelikli  amacı,  yurt  içinde  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumları  ile  yurt  dışında  eğitim  veren  yükseköğretim  kurumları  arasında  öğrenci  ve  öğretim  elemanı  değişimini  sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;
• Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
• Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

 

 

http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/