Ana içeriğe atla

Bitirme Tezleri Hk

30.03.2023/02-04 gün ve sayılı Fakülte Kurulu kararı gereğince  2022-2023 Bahar dönemi itibariyle Fakülte bünyesindeki bölümlerin eğitim müfredatında yer alan Bitirme Çalışması dersinin sunumları Dekanlık koordinatörlüğünde poster sunum olarak yapılacaktır. Poster sunumuna katılmayan öğrencilerin değerlendirilmesi FF olarak yapılacak ve mazereti hakkı verilmeyecektir.  Poster sunumuna katılan öğrencilerin değerlendirilmesi, Bölüm başkanlıklarınca karar verilecektir.  

 

Öğrenciler daha önceki gibi tezlerini hazırlayıp pdf formatında tez danışmanlarının kurum mail adreslerine  ve ytuistatistikbitirmetezi@gmail.com adreslerine tez adı öğrenci numarası, öğrenci ad-soyad bilgisi ve danışman ad soyad bilgisini içerecek şekilde düzenlenip ilgili adreslere 3 Haziran 2023  tarihine kadar mail olarak atılmalıdır.

 

Bitirme tezi öğrencileri tezlerini jüriye sunmayacaklardır. Bitirme tezlerini öğrenciler poster olarak ekte verilen poster şablonuna uygun hazırlayıp posterler için dekanlık tarafından belirlenen salonlarda         15 Haziran 2023’de poster sunumları yapılacaktır. Öğrenciler hazırladıkları posterin standının başında duracak, ilgi duyan, soru soran hocalarına çalışmalarıyla ilgili bilgi vereceklerdir.

Örnek Power Point Poster için Tıklayınız.

Başarılar Dileriz