Skip to main content

Sertifika Programları

Genel Bilgiler:

  • Sertifika programları bir mezuniyet şartı değildir.
  • İsteyen her öğrenci herhangi bir önkoşul olmaksızın sertifika programlarından istediği birine devam edebilir.
  • Öğrencinin almak istediği sertifikaya ilişkin Min AKTS'ye ulaşma sayısı kadar ders alması yeterlidir.


 

Veri Bilimi Sertifika Havuzu

Veri Bilimi Sertifikası öğrencilere güçlü istatistiksel bilgi ve analitik beceriler kazandırarak büyük veri setlerini etkili bir şekilde analiz etme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sertifika programı öğrencilere modern veri bilimi araçlarını kullanarak veri odaklı çözümler üretme konusunda derinlemesine bir anlayış sunar. Veri Bilimi Sertifikası havuzu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 
IST2122Python ile İstatistik Uygulamalar
IST2152Örnekleme 2
IST3060Bayesgil İstatistik
IST3122Regresyon Analizi 2
IST3130Karar Teorisi
IST3162Büyük Veri Analizine Giriş
IST3210SAS programı ile İstatistik
IST4120Pazar araştırma teknikleri
IST4132Çok Değişkenli İstatistik 2
IST4171Veri sınıflandırma yöntemleri
IST4242Kategorik Veri Analizine Giriş
IST4412Veri Madenciliğine Giriş
IST4422Uygulamalı Optimizasyon
IST4512Robust Tahmin Yöntemleri ve R uygulamaları
MBG4181Biyolojik Veri Analizi ve Görüntüleme
IST1011Makine Öğrenmesi
IST1013İstatistiksel Öğrenmeye Giriş
FIZ1120Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analizi Yöntemleri


 

Finansal İstatistik Yöntemleri Sertifika Havuzu

Finansal İstatistik Yöntemleri Sertifikası öğrencilere finansal verileri anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu sertifika programı istatistiksel yöntemleri finansal kararlar almak ve riskleri yönetmek için etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğini vurgular ve öğrencilere finans sektöründe güçlü bir analitik temel sunar. Finansal İstatistik Yöntemleri Sertifikası havuzu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları
IST3082İstatistikte parametre tahmini ve Hipotez Testleri
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları
IST3122Regresyon Analizi 2
IST3130Karar Teorisi
IST3132Stokastik Süreçler
IST3160Aktüeryaya giriş
IST4140Bulanık Mantık
IST4232Yöneylem Araştırması 2
IST4322Uygulamalı Panel Veri Analizi
IST4412Veri Madenciliğine Giriş
IST4422Uygulamalı Optimizasyon
MAT4320Finans ve Yönetim Matematiği
IST1011Makine Öğrenmesi
IST1013İstatistiksel Öğrenmeye Giriş


 

Sağlık Bilimlerinde İstatistik Sertifika Havuzu

Sağlık Bilimlerinde İstatistik Sertifikası öğrencilere sağlık alanında istatistiksel yöntemleri başarıyla uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler. Sağlık verilerinin analizi ve yorumlanması konusunda derin bir anlayış geliştirmek isteyen öğrencilere istatistiksel metodolojilerin sağlık bilimlerindeki uygulamalarına odaklanan kapsamlı bir eğitim sunar. Sağlık Bilimlerinde İstatistik Sertifikası havuzu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

IST2082Biyoistatistik
IST2152Örnekleme 2
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları
IST3050Anket Düzenleme
IST3060Bayesgil İstatistik
IST3082İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testleri
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları
IST3130Karar Teorisi
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı
IST3162Büyük Veri Analizine Giriş
IST4132Çok Değişkenli İstatistik 2
IST4171Veri sınıflandırma yöntemleri
IST4241Deneysel Tasarım 2
IST4242Kategorik Veri Analizine Giriş
MBG4181Biyolojik Veri Analizi ve Görüntüleme
IST1011Makine Öğrenmesi


 

Teorik İstatistik Sertifika Havuzu

Teorik İstatistik Sertifikası öğrencilere istatistik bilimindeki temel teorik konuları derinlemesine anlama ve bu teorileri analitik becerilerle birleştirerek kullanma yetenekleri kazandırmayı hedefler. Öğrencilere istatistiksel düşünce süreçlerini kuvvetlendirme ve karmaşık veri setlerini ele alma konusunda sağlam bir teorik temel sunarak analitik yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmelerine odaklanır. Teprik İstatistik Sertifikası havuzu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

IST1172Bilimsel Düşünme ve İstatistik
IST2092İstatistiksel Simülasyon
IST3092Lineer Modeller
IST3132Stokastik Süreçler
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı
IST3170Algoritma Teknikleri
IST3210SAS programı ile İstatistik
IST4152İleri Programlama
IST4241Deneysel Tasarım 2
IST4220İstatistiksel Kalite Kontrol
IST4221İstatistikte GIS Kullanımı
IST4120Pazar araştırma teknikleri
IST4322Uygulamalı Panel Veri Analizi
IST4512Robust Tahmin Yöntemleri ve R uygulamaları
KİM2582Kimyada İstatistik Yöntemler