Skip to main content

Staj

 

 

Değerli öğrencilerimiz,

Stajlar, İstatistik Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda “Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları”, “YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri” ve “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

 

 “İstatistik Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla staj yönergesinde detaylı olarak açıklanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

 

Staj başvurusunda gerekli olan evraklar:

 

· FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (3 adet)

· OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (Ders döneminde ve yaz okulu sırasında yapacak olanlar için) (1 adet)

· İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belge (iş yeri tarafından doldurulacaktır, eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)

· Yabancı uyruklu öğrenciler için Taahhütname Belgesi (1 adet)

· Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu (1 Adet)

· Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (1 Adet)

· Staj Defteri (Detaylar için lütfen sayfanın en altında yer alan Staj Defteri bölümünü okuyunuz)

 

 

Öğrencimizin staja başlamadan en az 10 gün önce staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler:

 

1. Öğrenci hafta sonu staj yapmayacaksa, yabancı uyruklu değilse ve stajını dönem içerisinde (güz veya bahar dönemi) yapacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)
 •  OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (1 Adet)

2. Öğrenci hafta sonu staj yapmayacaksa, yabancı uyruklu değilse, stajını dönem dışında (yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde) yapacaksa ve yaz okulundan ders alacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)
 •  OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (1 Adet)

3. Öğrenci hafta sonu staj yapmayacaksa, yabancı uyruklu değilse, stajını dönem dışında (yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde) yapacaksa ve yaz okulundan ders almayacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)

4. Öğrenci hafta sonu da staj yapacaksa, yabancı uyruklu değilse ve stajını dönem içerisinde (güz veya bahar dönemi) yapacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)
 •  OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (1 Adet)
 •  İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belge

5. Öğrenci hafta sonu da staj yapacaksa, yabancı uyruklu değilse, stajını dönem dışında (yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde) yapacaksa ve yaz okulundan ders alacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)
 •  OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (1 Adet)
 •  İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belge

6. Öğrenci hafta sonu da staj yapacaksa, yabancı uyruklu değilse, stajını dönem dışında (yarıyıl tatilinde veya yaz tatilinde) yapacaksa ve yaz okulundan ders almayacaksa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, staj yapılacak kuruma kaşe ve imza ile onaylatılmış, öğrenci tarafından imzalanmış) (3 Adet)
 •  İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belge

7. Öğrenci yabancı uyrukluysa staj komisyonuna teslim etmesi gereken belgeler;

 

 

Öğrenci, belgelerini yüz yüze teslim ettikten sonra bölüm web sitesindeki güncel duyuruda yer alan tarihte onaylanan belgeleri teslim alması gerekmektedir. Öğrencinin, onay işlemlerinden sonra teslim alacağı belgeler;

 •  Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 •  SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)

 

Öğrencinin onaylanan belgeleri bölümden teslim aldıktan sonra, staja başladığı gün iş yerine teslim edeceği belgeler;

 •  Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 •  SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)
 •  FR-0286 Sicil Formu (1 adet)
 •  FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (1 adet)

 

Öğrencinin staj sonunda bölüme teslim etmesi gereken belgeler;

 •  FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri (Günlük Format, Firma tarafından her sayfası imza/kaşe atılmış)
 •  FR-0286 Sicil Formu (Firma tarafından imza/kaşe atılmış)
 •  FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (Firma tarafından doldurulmuş, imza/kaşe atılmış)
 •  FR-0783 Fen Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anketi (Öğrenci tarafından doldurulmuş)

 

Staj Defteri

FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri’ni, YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasından indirebilirsiniz. Staj defteri, bilgisayar ortamında doldurulacak olup ilk sayfada resim ve bilgilerinizi içerecek, her sayfası ise firma Staj Yetkilisi tarafından imza/kaşe ile onaylanacaktır. Her iş gününe ait rapor, yarım sayfadan az olmamalıdır, program çıktısı içerebilir ve çıktıların ayrıca yorumlanması gereklidir. Staj defterini doldururken yazı tipi “Times New Roman”, punto en fazla 12 pt, satır aralığı en fazla 1.15 pt olmalıdır.

 

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

* YTU Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi

* YTU Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri

*YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları

  

 

İlgili Formlar:

Formalara YTU Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar ‘dan ulaşabilirsiniz.

Eksik formlar varsa bunlarında Kalite sayfasından takip edilmeli ve sayfaya konulduğu anda tedarik edilmelidir. 

Formlar revize edildiğinden Kalite sayfasından son hallerini kontrol ediniz.

 

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.