Staj
 

 

 

 

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, İstatistik Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda “Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları”, “YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri”ve  “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

 

 “İstatistik Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla staj yönergesinde detaylı olarak açıklanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

 

 

İLETİŞİM:   ytu.ist.staj@gmail.com

 

 

BÖLÜM STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Doç. Dr. Gülder KEMALBAY

http://avesis.yildiz.edu.tr/kemalbay/

Dr. Öğr. Üyesi Elif TUNA

http://avesis.yildiz.edu.tr/eozturk/

Öğr. Gör. Dr. Özlem Berak KORKMAZOĞLU

http://avesis.yildiz.edu.tr/berak/

Arş. Gör. Dr. Coşkun PARİM                              

http://avesis.yildiz.edu.tr/cparim/

Arş. Gör. Mehmet Şamil GÜNEŞ

http://avesis.yildiz.edu.tr/msgunes/

Arş. Gör. Tugay KARADAĞ

http://avesis.yildiz.edu.tr/karadagt/


 

Staj başvurusunda gerekli olan evraklar:

 

•   FR-0284· SGK Staj Formu (3 adet)

•   FR-0283· Staj Değerlendirme Formu (1 Adet)

•   FR-0286· Staj Sicil Formu (1 Adet)

•   FR-0285· Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu (1 Adet)

•   FR-0783· Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Form (1 Adet)

•   FR-0625· Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (1 Adet)

•   FR-1266-Staj Ucretlerine İssizlik Fonu Katkisi Bilgi Formu (1 Adet)​

•   FR-1267-Staj Ucretlerine İssizlik Fonu Katkisi Basvuru Formu (1 Adet)​.

•   FR-1629 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Defteri

•   Bütünleme-Yaz Okulu Staj Taahhütnamesi(1 Adet)​

•   Staj Yapılacak Ayları ve Günleri İçeren Takvim (2 adet).

•   Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Zorunlu Staj Dilekçesi(1 adet)

•   Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Gönüllü Staj Dilekçesi(1 adet)

•   Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

•   5 adet fotoğraf

•   Transkript (1 adet)

 

 

İlgili Formlar:

Formalara YTU Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar ‘dan ulaşabilirsiniz.

Eksik formlar varsa bunlarında Kalite sayfasından takip edilmeli ve sayfaya konulduğu anda tedarik edilmelidir. 

Formlar revize edildiğinden Kalite sayfasından son hallerini kontrol ediniz.

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.

 

Öğrencimiz staja başlamadan en az 10 gün önce;

 

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu, (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan, sonra Staj SGK formu), Staj defteri, staj sicil formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

 

Her öğrenci staj öncesinde;

· “Staj Sicil Formu

· “SGK Staj Formu” (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra)

· “Staj Defteri”ni

Bölüm Başkanlığına onaylatmak zorundadır.

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine teslim edilecek evraklar için tıklayınız. 

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj öncesi ve staj sonunda yapılması gereken işlemler, YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları içerisinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Staj Sürecini Açıklayan Dosyalar

* Staj Bilgilendirme Sunum Dosyası

* Staj Adımlarının Özeti

* Staj Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

* YTU Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi

* YTU Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri

*YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları

  

Staj Komisyonu Mail Adresi:

ytu.ist.staj@gmail.com