Fedek

 

 

YTÜ İstatistik Bölümü Program Öğretim Amaçları

 

Program Öğretim Amaçları

Mezunlarımız

PÖA – 1

İstatistiksel teknikleri kullanarak uygulama alanındaki problemleri tanımlar, analiz eder ve çözüm üretir.

PÖA – 2

İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları yazılı, sözlü veya görsel olarak sunar.

PÖA – 3

İstatistik alanında bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.

PÖA – 4

Ulusal / Uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kadrosunda çalışır.

PÖA – 5

Eğitimlerini yurtiçi /yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürür.

 

 

 

YTÜ İstatistik Bölümü  Özgörevleri (BÖZ)

 

  • BÖZ-1:Bilgiyi teknolojik yöntemlerle geliştirerek bilimsel çözümler sunmak.
  • BÖZ-2:Hayat boyu öğrenmeyi hedefleyen, alanında yetkin olup farklı bakabilen, analitik düşünebilen, ülke gelişimine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek
  • BÖZ-3:Disiplinlerarası projeler yapan ve uygulayan bir bölüm olmak
  • BÖZ-4:Topluma yön veren, etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeyen, akademik özgürlüğe sahip bir bölüm olmak

 

 

YTÜ İstatistik Bölümü Program Çıktıları

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ-1

1.a İstatistik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma,

1.b İstatistik alanının gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgileri alanında kullanabilme becerisi,

PÇ-2

2.a İstatistik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun şekilde veri toplama, veriyi düzenleme, yorumlama, formüle etme  becerisi,

2.b İstatistik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi,

PÇ-3

3.a Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme,

3.b Karşılaştığı sorunları modern istatistiksel yöntemlerle çözme becerisi,

PÇ-4

4.a Uygulamada karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan istatistiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme

4.b Uygun bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,

PÇ-5

5. Karmaşık istatistiksel problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, veri toplama, veriyi düzenleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

PÇ-6

6.a. Takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

6.b. Bireysel çalışma becerisi,

PÇ-7

7.a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,

7.b En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi,

7.c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme becerisi

PÇ-8

8.a İstatistik alanındaki bilgisini geliştirmek ve yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci,

8. b Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

 

PÇ-9

İstatistiksel yöntemleri uygularken etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

PÇ-10

İstatistiksel uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda eğitim, sağlık, ekonomi üzerindeki etkileri konusunda farkındalık

PÇ-11

Kişisel ve mesleki gelişim için  İstatistik alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme,

 

 

Anketler

 

Bölüm Öğretim Üye ve Elemanları için,

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevfc91tSf6adMag8Bm9jgKyX937GeCGTgeHvdtah6ekFq1qw/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Mezunlar için,

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkZwc8m2eHK8qst7kjGfrilK7eebrqGnmMibEQmtpcikx5jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Öğrenciler için,

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbeSkcqIuxpKt44Sy6B04MhHFGILEsmyu52w-0tdMW_vusMg/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

İşverenler için,

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDgevi_TOt3eC1ZvwjwYb_0g6TsEe0qjAE40-MIw5ka5QQA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Öğrenci memnuniyet anketi:

https://docs.google.com/forms/d/1YdzMf1gZ_9Y84aQ5DM2ayQJvaN9c89QQD91O2qnlSXQ

 

Mezun memnuniyet anketi:

https://docs.google.com/forms/d/19zPuSIugTLBTI7qb5orMOGVt8kPMzCKrMDeU7OnxeIc